Anhydritový liaty poter je tekutá samonivelačná zmes na báze síranu vápenatého alebo alfasádry, cementový liaty poter je tekutá samonivelačná zmes na báze cementu. Zmesi sa vyrábajú a dodávajú v pevnostných triedach C20, C25 a C30 (pevnosť v tlaku 20, 25 a 30 MPa). Umožňujú dokonalé porovnanie podlahových konštrukcií a vytvárajú ideálne rovnú povrchovú plochu pod finálnu nášľapnú vrstvu (dlažby, plávajúce podlahy, koberce, parkety, apod.). Sú ideálne na zaliatie podlahového kúrenia a ľahko a rýchlo sa aplikujú bez nutnosti vibrovania, vystužovania a prácneho vyrovnávania povrchu. Vhodné sú najmä pre všetky typy interiérových podlahových konštrukcií v bytových alebo administratívnych budovách a objektoch občianskej vybavenosti. Liaty cementový poter je vhodný aj na použitie v trvale vlhkých priestoroch. Hlavnou výhodou zliatinových poterov je rýchlosť tuhnutia, rovinatosť a vynikajúca zatekavosť okolo trubiek podlahového kúrenia.

Prehľad referencií

Referenčná mapa